T00572

Toezegging bij begrotingsbehandeling onderwijs 1Minister Van der Hoeven spreekt met de Kamer af dat zij tijdens de bespreking van de eerstvolgende voortgangsrapportage over Operatie Jong in het najaar op de vraag zal ingaan hoe de samenwerking op lokaal niveau gestalte kan krijgen.


Kerngegevens

Nummer T00572
Oorspronkelijke nummer tz_OND_2005_11
Status voldaan
Datum toezegging 21 juni 2005
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Commissie commissie voor Onderwijs
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Begrotingsstaat Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2005 (29.800 VIII)


Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, blz. 29-29 (originele paginering 29-1397)

[...]

(blz.29-29)

Mevrouw Linthorst (PvdA):

Dit is toch een potentieel conflicthaardje. Overigens is iedereen het met elkaar eens, wanneer deze kwestie in abstracte categorieën wordt ondergebracht. Een leerplichtambtenaar kan op grond van een grote hoeveelheid informatie over een bepaald kind dat de lessen zorgwekkend vaak verzuimt, vinden dat doorverwijzing moet plaatsvinden naar Bureau Jeugdzorg. Kan het gemeentebestuur de regie in handen nemen als de school daar niet aan wenst mee te werken op grond van haar verantwoordelijkheid voor de interne zorgstructuur? Daar gaapt natuurlijk een gat.

Minister Van der Hoeven:

Ik ken mevrouw Linthorst als iemand die bijzonder betrokken is bij deze onderwerpen, want ik ben wel eens samen met haar op werkbezoek geweest. Ik weet dus hoe betrokken zij hierbij is. Laten wij in dit debat echter niet focussen op een casus. Ik spreek graag met de Kamer af dat wij tijdens de bespreking van de eerstvolgende voortgangsrapportage over Operatie Jong in het najaar op de vraag ingaan hoe de samenwerking op lokaal niveau gestalte kan krijgen. Dan kan ik haar ook voorbeelden geven van wat er in het kader daarvan wordt gedaan en daarbij het advies Bakens voor spreiding en integratie van de Onderwijsraad betrekken.

[...]Historie

 • 22 mei 2007
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   30800 VIII, D
 • 21 juni 2005
  toezegging gedaan