T00450

Toezegging bij bevoegdheden vorderen gegevens (29.441)Minister Donner zegt een evaluatie toe van het gebruik van de bevoegdheden conform de wet, maar pleit ervoor om de wet drie jaar te laten werken voordat er geëvalueerd wordt.


Kerngegevens

Nummer T00450
Oorspronkelijke nummer tz_JUST_2005_24
Status voldaan
Datum toezegging 5 juli 2005
Deadline 1 januari 2006
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Justitie
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Veiligheid en Justitie
Commissie commissie voor Justitie (Just.)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Kamerstukken Bevoegdheden vorderen gegevens (29.441)


Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, 32- 1495

[...]

(blz.1459)

Mevrouw Broekers-Knol (VVD): [...]

Juist bij wetten als deze is het van belang dat er na enige tijd een goede evaluatie plaatsvindt om eventuele onvolkomenheden te verbeteren en niet-voorziene ongewenste effecten op te sporen en op te lossen. Anderen spraken hier reeds over. Mijn fractie vraagt de minister dan ook om, na verloop van een periode van twee á drie jaar na inwerkingtreding van de wet, een dergelijke evaluatie toe te zeggen.

[...]

(blz.1495)

Minister Donner: [...]

Na enige tijd zal een evaluatie duidelijk moeten maken of de bevoegdheden conform de wet worden gebruikt en waar de verleidingen tot misbruik zitten. Ook anderen hebben benadrukt dat na verloop van tijd nagegaan moet worden hoe het systeem werkt. Ik pleit er echter voor om de wet drie jaar te laten werken voordat er geëvalueerd wordt. Als ik na drie jaar een evaluatie op tafel moet leggen, moet ik al na twee jaar daarmee beginnen. Bij dit soort wetten zetten de nieuwe bevoegdheden zich pas na een zekere periode. Bij deze evaluatie kan overigens niet precies worden vastgesteld hoe vaak de bevoegdheden zijn gebruikt en op welke wijze. Daartoe zou iedere uitoefening door de politiefunctionarissen of door het OM moet  worden geregistreerd, hetgeen tot een vrijwel onmogelijke administratieve last leidt. Met die twee beperkingen zeg ik de Kamer deze evaluatie graag toe, mede omdat ik van mening ben dat de overheid zelf moet weten hoe de praktijk is. Deze regeling is in een ander opzicht veel strakker dan de huidige regeling.

[...]Historie