T00571

Toezegging bij begrotingsbehandeling onderwijs 2Minister Van der Hoeven zegt dat het kabinet een begin juli een brief zal ontvangen over governance in de onderwijssector en daarin zullen ze de bevoegdheden van de gemeenten inzake schoolbesturen aandacht schenken. In de brief komt ze ook terug op hoe er wordt omgegaan met mensen in het veld.


Kerngegevens

Nummer T00571
Oorspronkelijke nummer tz_OND_2005_10
Status voldaan
Datum toezegging 21 juni 2005
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Commissie commissie voor Onderwijs
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Begrotingsstaat Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2005 (29.800 VIII)


Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, blz. 29-26 (originele paginering 29-1394)

[...]

blz.: 29-26 (originele paginering blz.1394)

De heer Thissen (GroenLinks):

Op welke wijze moeten de schoolbesturen daar dan verantwoording afleggen? Als een gemeentebestuur meer verantwoordelijkheid zou krijgen of zou hebben gehad, zou er een democratische verantwoording volgen via het duale stelsel dat geldt voor het verkeer tussen gemeenteraad en de wethouder van onderwijs. Inmiddels is er veel gedecentraliseerd naar steeds groter wordende schoolbesturen die voor het lokale gemeentebestuur nauwelijks of niet herkenbaar of bereikbaar zijn.

Minister Van der Hoeven:

Dan zou de gemeente tegen exact hetzelfde probleem aanlopen als ik, omdat wij te maken hebben met de inrichting van ons onderwijs met autonome schoolbesturen zoals de heer Schuurman al beschreef. Je lost dit niet op door mijn bevoegdheden te decentraliseren naar de gemeenten, want het zit ergens anders. De ruimte die je biedt, mag niet halverwege stokken in de kleine hoftorentjes van de schoolbesturen. Daar doelde de heer Thissen op en daar heeft hij gelijk in. Ik wil hier alvast twee dingen over zeggen. De Kamer zal begin juli een kabinetsbrief ontvangen over governance in de onderwijssector en daarin zullen wij ook aan dit punt aandacht schenken. In het kader van de lumpsum zal ik een onderzoek uitzetten bij Ecorys over bureaucratie en het voorkomen van nieuwe hoftorentjes. Ik bepaal dan wel zelf het onderwerp van het onderzoek, namelijk hoe kan worden voorkomen dat er nieuwe hoftorentjes ontstaan.

[...]

Hoe zorgen wij ervoor dat er in het kader van governance niet alleen wordt gekeken naar de relatie tussen overheid en schoolbestuur en overheid en koepel, maar dat ook wordt nagegaan hoe wij met de mensen in het veld omgaan? Dan ga je aan beide kanten van de lijn werken. Ik kom hier graag op terug als de brief door het kabinet is vastgesteld.

[...]Historie

 • 7 juli 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief Minister, 30 183 nr.1
 • 21 juni 2005
  toezegging gedaan