T00048

Toezegging Concessiestelsel windparken op zeeMinister Brinkhorst zal zich er persoonlijk voor inzetten dat er op korte termijn een voorstel voor een eenvoudig concessiestelsel voor windparken op zee naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Dat zal de minister samen met de bewindspersonen van VROM, Verkeer en Waterstaat en LNV doen.


Kerngegevens

Nummer T00048
Oorspronkelijke nummer tr_EZ_2004_21
Status voldaan
Datum toezegging 3 juni 2003
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken (2012-2017)
Kamerleden drs. J.J.M. van der Lans (GroenLinks)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen concessiestelsels
windenergie
Kamerstukken Milieukwaliteit elektriciteitsproductie (MEP) (28.665)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 27-821

[…]

Minister Brinkhorst:[…]

De andere vraag van de heer Van der Lans was waarom het zo moeilijk is om windparken voor de kust te realiseren. Ik ben het ermee eens dat het moeilijk is. Het ministerie van Economische Zaken is in het kader van de B4-operatie, Beter Bestuur voor Burger en Bedrijf, een project gaswinning en windenergie gestart en ik zal mij er persoonlijk voor inzetten dat er op korte termijn een voorstel voor een eenvoudig concessiestelsel voor windparken op zee naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Dat zal ik samen met de bewindspersonen van VROM, Verkeer en Waterstaat en LNV doen. Onze ambitie is om de doorlooptijd van de verschillende procedures te reduceren. Dat geldt niet alleen voor windparken op zee, maar ook voor windparken elders. Ik vind het niet acceptabel dat de doorlooptijd op dit moment vijf tot zes jaar bedraagt; het moet mogelijk zijn om die te reduceren tot twee tot drie jaar. Ik ben de heer Van der Lans dan ook zeer erkentelijk dat hij dit onderwerp met zoveel nadruk aan de orde heeft gesteld. Wij moeten ons terdege realiseren hoe groot het belang van windenergie is. De heer Hofstede heeft daar wat badinerende opmerkingen over gemaakt, maar hij weet net zo goed als ik dat windmolens al bestonden voordat het CDA er was en wellicht zullen ze ook nog langer bestaan. Ik zeg zeker niet dat windenergie de enige oplossing is, maar windenergie speelt voor de duurzame elektriciteitsproductie wel een heel belangrijke rol.

[…]


Brondocumenten


Historie

 • 12 oktober 2004
  nieuwe status: voldaan
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   29575, nr.5
 • 3 juni 2003
  toezegging gedaan