Minister Van der Hoeven geeft aan dat er een plan zal komen, dat moet voorzien in de aanpak van jeugdwerkloosheid en ervoor moet zorgen dat leerlingen met voldoende scholing op de arbeidsmarkt terechtkomen. Samen met staatssecretaris Nijs en minister De Geus van SZW is zij bezig met de ontwikkeling van dit plan.


Kerngegevens

Nummer T00128
Oorspronkelijke nummer tr_OND_2004_5
Status voldaan
Datum toezegging 24 juni 2003
Deadline 18 december 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Commissie commissie voor Onderwijs
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Regeling leer-werktrajecten vmbo (28.444)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 30-908

[…]

Minister Van der Hoeven: […]

Er is ook gesproken over het probleem van de uitval. De Kamer krijgt daarover binnenkort een aantal cijfers voorgelegd. Wij hopen met de leer-werktrajecten een deel van de uitval op het vmbo aan te kunnen pakken, maar daarmee zijn wij er niet. Er zijn te veel leerlingen die in het BVE-traject, het vervolgtraject, uitvallen en die in feite alleen met een vmbo-diploma aan de slag kunnen en dus eigenlijk geen startkwalificatie hebben. Samen met staatssecretaris Nijs en minister De Geus van SZW ben ik bezig met de ontwikkeling van een plan dat moet voorzien in de aanpak van jeugdwerkloosheid en ervoor moet zorgen dat leerlingen met voldoende scholing op de arbeidsmarkt terechtkomen. Ook daarom willen wij iets aan de uitval doen. Het is immers inderdaad noodzakelijk dat de in het plan van Lissabon genoemde zaken worden aangepakt. Het duurt nog even voordat wij met ons plan komen, want het moet nog in de ministerraad worden behandeld, maar het komt in ieder geval.

[…]Historie

 • 30 juni 2003
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   TK 23.972 nr. 64 (brief met plan van aanpak) (30-6-2003)
 • 24 juni 2003
  toezegging gedaan