T00385

Toezegging bij algemene financiële beschouwingen 5De staatssecretaris zegt toe voor 1 juli 2006 met een notitie over de belastingheffing van overheidsbedrijven te komen conform de inhoud van de motie-Essers c.s (30306 / 30307, D). In deze notitie zal ook de fiscale behandeling van vrijwilligerswerk aan de orde komen. De motie is ingetrokken.


Kerngegevens

Nummer T00385
Oorspronkelijke nummer tz_FIN_2006_3
Status voldaan
Datum toezegging 13 december 2005
Deadline 1 juli 2006
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Wet VPB-pakket 2006 (30.307)
Belastingplan 2006 (30.306)
Miljoenennota 2006 (30.300)


Uit de stukken

Handelingen 2005-2006, 11-503

(blz. 503)

Essers (CDA): [...]

In de ze Kamer wordt breed het voorstel gesteund om aan de hand van een notitie van het ministerie van Financiën een fundamenteel debat te houden over het heffen van belasting van overheidsbedrijven. Wij vragen u dringend niet meer, maar ook niet minder dan dat.

(blz. 513)

Essers (CDA): [...]

Ik wil echter heel uitdrukkelijk op de uitkomst van de discussie niet vooruitlopen. Er moet eerst een notitie komen waarin deze problematiek wordt behandeld en waarin alternatieven worden geschetst. Wij staan er derhalve op dat voor de zomer van 2006 de regering met een dergelijke notitie komt. Daartoe dien ik de volgende motie in.

(blz. 524)  

Staatssecretaris Wijn: [...]

Ik wil de Kamer niettemin tegemoetkomen. Het ministerie van Economische Zaken heeft een wetsvoorstel in voorbereiding dat in het kader van de Mededingingswet nadere gedragsregels voor markt en overheid zal stellen. Dit wetsvoorstel wordt binnenkort voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Ik zal bezien of wij in samenhang met dit wetsvoorstel van het ministerie van Economische Zaken een wetsvoorstel moeten voorbereiden voor de verruiming van de Vpb-plicht voor overheidslichamen. [...]

Essers (CDA):

In de motie wordt om een notitie gevraagd. Mag ik de staatssecretaris vragen om aan de hand van het wetsvoorstel van het ministerie van Economische Zaken een notitie op te stellen over de vraag hoe zich dit verhoudt ten opzichte van de belastingheffing? [...]

Staatssecretaris Wijn:

Ik zal de Kamer zo’n notitie toesturen, maar het is nauwelijks mogelijk om dit los van elkaar te zien. [...]Historie

 • 25 september 2007
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Kamerstuk 31213, nr. 1
 • 13 december 2005
  toezegging gedaan