Minister Van der Hoeven geeft aan dat zij in 2004 met twee beleidsnotities gecombineerd met een implementatienotitie naar de Staten-Generaal zal komen. De ene gaat over de koers voor het primair onderwijs en de andere over de koers voor het voortgezet onderwijs. Deze twee notities zouden het kader kunnen bieden voor het debat in de Kamer over het vmbo, ook in relatie tot de rest van het voortgezet onderwijs. Hierover kan dan in de loop van 2004 over worden gepraat.


Kerngegevens

Nummer T00132
Oorspronkelijke nummer tr_OND_2004_9
Status voldaan
Datum toezegging 24 juni 2003
Deadline 31 december 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Commissie commissie voor Onderwijs
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Regeling leer-werktrajecten vmbo (28.444)


Opmerking

TK 29.800 VIII, nr. 6 (Koers Voortgezet onderwijs : nieuw vertrouwen) en TK 29.800 VIII, nr. 7 (Koers Primair onderwijs : werken aan gezamenlijke doelen); zie ook www.minocw.nl/koerspo

Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 30-911

[…]

Minister Van der Hoeven:

Mevrouw de voorzitter. Ik zal beginnen met de wens die in de Kamer leeft om in bredere zin over het vmbo te spreken. Met de collega’s aan de overkant heb ik daar al een afspraak over gemaakt, maar ik wil die afspraak graag ook met de Eerste Kamer maken. Ik heb daar aangekondigd dat ik in het kader van de begroting het volgende zal doen. In 2004 zal ik met twee beleidsnotities gecombineerd met een implementatienotitie naar de Staten-Generaal komen. De ene gaat over de koers voor het primair onderwijs en de andere over de koers voor het voortgezet onderwijs. Ik denk dat die twee notities het kader zouden kunnen bieden voor het debat in de Kamer over het vmbo, ook in relatie tot de rest van het voortgezet onderwijs. Het vmbo is en blijft natuurlijk een onderdeel van het voortgezet onderwijs. Als de Kamer zich daarin kan vinden, dan denk ik dat wij hier in de loop van 2004 over kunnen praten. Dan wil ik ook graag ingaan op de mogelijkheden om verder te gaan met die leerwerktrajecten, omdat dit past in het kader van een richtinggevende notitie over het voortgezet onderwijs.

[…]Historie

 • 29 september 2004
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   TK 29.800 VIII, nr. 6 en TK 29.800 VIII, nr. 7
 • 24 juni 2003
  toezegging gedaan