T00047

Toezegging Monitoring systematiek van de vollasturenMinister Brinkhorst zal de aanbeveling van ECN opvolgen om de effecten van de systematiek van de vollasturen te blijven monitoren. Na een jaar zal de minister een totale evaluatie van de inwerkingtreding van dit systeem uitvoeren en deze aan de Kamer toezenden.


Kerngegevens

Nummer T00047
Oorspronkelijke nummer tr_EZ_2004_20
Status voldaan
Datum toezegging 3 juni 2003
Deadline 1 juli 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken (2012-2017)
Kamerleden drs. J.J.M. van der Lans (GroenLinks)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Kamerstukken Milieukwaliteit elektriciteitsproductie (MEP) (28.665)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 27-821

[…]

Minister Brinkhorst:[…]

Kortom, in antwoord op hetgeen de heer Van der Lans heeft gezegd, is er voor mij geen aanleiding om de systematiek van de vollasturen los te laten en over te gaan op een ander systeem. Ik zal wel de aanbeveling van ECN opvolgen om de effecten van de systematiek van de vollasturen te blijven monitoren. Ik wijs in dit verband op de reeds door mij toegezegde evaluatie van de MEP. Na een jaar zal ik een totale evaluatie van de inwerkingtreding van dit systeem uitvoeren.

[…]

Minister Brinkhorst:[…]

Ik heb al aangegeven dat er ongewenste neveneffecten kunnen zijn. Om die reden is het van groot belang dat er een evaluatie is en een monitoring. Overigens meen ik dat ik toezeggingen aan de Kamer altijd ben nagekomen. Ik heb in het rapport van de ECN geen steun gevonden voor het Duitse systeem. Bovendien kiest Duitsland voor een veel ruimere benadering die niet echt kosteneffectief is. Duitsland is in bepaalde opzichten een interessant voorbeeld, maar er hangt een enorm prijskaartje aan. Ik wil niet zeggen dat Duitsland alleen om die reden in grote economische moeilijkheden is, maar ik merk alleen op dat er een grote discrepantie is in de kosteneffectiviteit van ons systeem en het Duitse systeem. Onder andere dat element kan over een jaar worden gemonitord. Ik zal de Kamer die monitoring uiteraard toezenden. Ik hoop zeker de gelegenheid te hebben om daar nog regelmatig over van gedachten te wisselen in deze Kamer.

[…]


Brondocumenten


Historie

 • 31 augustus 2004
  nieuwe status: voldaan
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   28665, nr. 49 + bijlage
 • 3 juni 2003
  toezegging gedaan