T00454

Toezegging bij opheffing verjaringstermijn bij zeer ernstige delicten 1Minister Donner zegt toe dat hij de notitie over de koppeling van de verjaringstermijnen aan de ernst van de strafbare feiten naar de Eerste Kamer zal sturen.


Kerngegevens

Nummer T00454
Oorspronkelijke nummer tz_JUST_2005_30
Status afgevoerd
Datum toezegging 6 september 2005
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Justitie
Commissie commissie voor Justitie (Just.)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Initiatiefvoorstel-Dittrich en Van Haersma Buma Opheffing verjaringstermijn bij zeer ernstige delicten (28.495)


Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, 33-1557

[...]

(blz.1551)

De heer Rosenthal (VVD): [...]

Opvallend genoeg - dat is allerminst als een verwijt aan de indieners bedoeld - moest bij dit wetsvoorstel de Raad van State ons op het spoor brengen van een systematische benadering van dit vraagstuk, namelijk de koppeling van de verjaringstermijnen aan de ernst van de strafbare feiten. Dat de minister op enkele van deze punten de Tweede Kamer een notitie heeft toegezegd, geeft aan dat wij langzamerhand door de bomen het bos niet meer zien. Kan de eerste kamer de notitie ook krijgen?

[...]

(blz.1557)

Minister Donner: [...]

Door de heer Rosenthal wordt in de eerste van zijn drie vragen aan de minister gesteld dat de systematische benadering steeds wordt gewijzigd. Hij wil daarom gaarne de notitie ontvangen die ik aan de Tweede Kamer zal sturen. Ik zeg toe dat ik deze notitie hierheen zal sturen.

[...]Historie

  • 6 september 2005
    toezegging gedaan