T00573

Toezegging bij begrotingsbehandeling onderwijs 8Minister Van der Hoeven zal de Kamer een overzicht toezenden van de onderzoeken die ze laat uitvoeren.


Kerngegevens

Nummer T00573
Oorspronkelijke nummer tz_OND_2005_12
Status voldaan
Datum toezegging 21 juni 2005
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Commissie commissie voor Onderwijs
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Begrotingsstaat Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2005 (29.800 VIII)


Opmerking

Kamerstuknummer onbekend

Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, blz. 29-16 (originele paginering 29-1399)

[...]

(blz. 29-16)

De heer Van Raak (SP): [...]

Graag zouden wij van de minister vernemen of zij wat meer overzicht heeft. Wie houden zich allemaal bezig met onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs in Nederland? Hoeveel geld is daarmee gemoeid? Wat leren wij van al dat onderzoek? Mijn fractie ontvangt graag een overzicht.

[...]

Minister Van der Hoeven: [...]

Tegen de heer Van Raak zeg ik: er is geen integraal document waarin alle onderzoeken zijn opgenomen. Wat ik de Kamer kan toezenden, is een overzicht van de onderzoeken die ik zelf laat uitvoeren. Ik zal ervoor zorgen dat de Kamer dit krijgt.

[...]Historie

 • 19 augustus 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief Minister
 • 21 juni 2005
  toezegging gedaan