T00148

Toezegging bij natuur en milieu 5De staatssecretaris zal de kamer schriftelijk informeren over de termijn waarop de onderzoeken naar de economische effecten en slaapverstoring inzake Schiphol afgerond zullen zijn.


Kerngegevens

Nummer T00148
Oorspronkelijke nummer tr_V&W_2004_17
Status voldaan
Datum toezegging 20 april 2004
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
Commissie commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Begrotingsstaat Verkeer en Waterstaat 2004 (29.200 XII)


Opmerking

Volgens V&W: Toezegging is gedaan door de staatssecretaris van VROM, waarbij V&W verantwoordelijk is voor het in kaart brengen van het economisch belang van de vroege ochtend vluchten. Het hiermede samenhangende onderzoek is afgerond en er wordt door VROM (in samenwerking met V&W) een kabinetsreactie voorbereid. Verwachting is dat e.e.a. binnenkort (april 2005) naar de Kamer kan.

Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, blz. 25-1279

[…]

Staatssecretaris Schultz van Haegen-Maas Geesteranus: […]

Het nachtregiem eindigt net als in de PKB Schiphol om 06.00 uur. Destijds is gesproken over de mogelijkheid om de effecten van een verlenging van dit regiem te onderzoeken. Daarbij zouden zowel de economische effecten voor de mainport, het economisch nadeel, worden onderzocht als de gezondheidseffecten voor de omwonenden. Er is echter niet afgesproken dat wij dit regiem zouden verlengen, hetgeen door de heer Pormes in zijn betoog wel werd gezegd. Wij zullen de effecten in kaart brengen en daarna zullen wij de voors en tegens tegen elkaar afwegen. Overigens zijn die effecten nog niet bekend, omdat het slaapverstoringsonderzoek van staatssecretaris Van Geel en het onderzoek naar de economische effecten nog niet zijn afgerond. Tot nu toe is echter niet gebleken dat slaapverstoring kan worden teruggedrongen door verlenging van het nachtregiem.

De heer Pormes (GroenLinks):

Deze onderzoeken lopen inmiddels twee jaar. Kunt u zeggen wanneer ze afgerond zullen worden? Ik vraag dat, want het duurt echt te lang.

Staatssecretaris Schultz van Haegen-Maas Geesteranus:

Hierop zal ik schriftelijk antwoorden. In het debat dat de heer Van Geel hierover heeft gevoerd met de Kamer, is hierover een datum afgesproken.

[…]Historie

 • 27 april 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   25466, nr 52
 • 20 april 2004
  toezegging gedaan