T00655

Toezegging bij modernisering waterschapsbestel 1De staatssecretaris zal met de organisaties die bestuurders mogen benoemen de mogelijkheid bespreken van een democratische en transparante procedure, waarvan een open kandidaatstelling deel uitmaakt.


Kerngegevens

Nummer T00655
Oorspronkelijke nummer tz_V&W_2007_5
Status voldaan
Datum toezegging 6 maart 2007
Deadline 1 januari 2008
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
Commissie commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Wet modernisering waterschapbestel (30.601)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2006 – 2007, 21 – [672]

blz. 672

Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mw. Huizinga-Heringa:

De benoeming wordt overgelaten aan organisaties in de wet genoemd of door de provincie aan te wijzen. In de wet is vastgelegd dat deze organisaties de procedure

die zij volgen, vooraf vastleggen en bekendmaken. Dit omwille van transparantie, die ik net als de heer Wagemakers van groot belang vind. In het huidige wetsvoorstel zijn aan deze procedure – dus benoemen, maar wel vooraf de procedure vastleggen en bekendmaken – geen nadere eisen gesteld. Ik denk niet dat daarbij van alles mis zou gaan, maar ik kan mij voorstellen dat u hier nadere garanties in wilt. Ik ben ook gevoelig voor die argumentatie. Een wijziging van de wet is niet haalbaar op deze termijn, maar ik ben wel bereid, met de organisaties die bestuurders mogen benoemen, nadere afspraken te maken over de procedure. Die zou er dan uit bestaan dat zij in ieder geval een open kandidaatstelling vastleggen. Als dat wordt toegevoegd aan de procedure die zij moeten publiceren, verwacht ik dat wij in de praktijk een heel eind tegemoet komen aan uw bezwaar. Het voordeel hiervan is dat het wetsvoorstel geen vertraging hoeft op te lopen.

Ik heb er alle vertrouwen in dat, zeker met deze nieuwe afspraken, de vervulling van de geborgde zetels goed zal verlopen.Historie

 • 20 april 2007
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   30601, E
 • 6 maart 2007
  toezegging gedaan