T00230

Toezegging bij afschaffing zalmsnip 1Minister Remkes zegt toe dat hij op een eenvoudige manier informatie zal verstrekken over hoeveel huishoudens in Nederland een kwijtschelding hebben gekregen van het gebruikersdeel van de ozb.


Kerngegevens

Nummer T00230
Oorspronkelijke nummer tz_BIZA_2005_5
Status voldaan
Datum toezegging 21 december 2004
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Afschaffing zalmsnip (29.701)


Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, 11-531

[...]

(blz.531)

De heer Platvoet (GroenLinks):

U kunt niet te weten komen hoeveel huishoudens in Nederland een kwijtschelding hebben gekregen van het gebruikersdeel van de obz?

Minister Remkes: Natuurlijk kan dat.

De heer Platvoet (GroenLinks):

Precies. En die vraag heeft u nagelaten te beantwoorden.

Minister Remkes:

Ja, want anders krijg ik de volgende keer van de gemeenten en van u het verwijt dat wij de gemeenten bestoken met het opvragen van gegevens. Dat is dan immers aan de orde.

De heer Platvoet (GroenLinks):

U krijgt van mij geen verwijt als u een vraag beantwoordt die ik heb gesteld.

Minister Remkes:

U kunt zelf ook nagaan dat het beantwoorden van die vraag op die termijn niet mogelijk is. Dat is dan voor uw eigen beeldvorming, want volgens mij gaat de discussie meer over de afschaffing van het gebruikersdeel van de heffing. Vanuit die invalshoek heeft de heer Platvoet dat vooral gemotiveerd. Wij zullen proberen om die informatie op een zo eenvoudig mogelijke manier te verstrekken in het kader van de behandeling van de afschaffing van het gebruikersdeel. Dat is een toch een belangrijke toezegging.

[...]Historie

 • 27 augustus 2007
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   30800 VII, C
 • 12 juni 2007
  nieuwe commissie: commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)
 • 12 juni 2007
  commissie vervallen: commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat
 • 21 december 2004
  toezegging gedaan