T00232

Toezegging bij novelle wet raadplegend referendum europese grondwet 1Minister De Graaf zegt dat hij bereid is medewerking te zullen verlenen als er problemen zijn met de werking van de referendumcommissie en de Kamer ook met handen in het haar zit.


Kerngegevens

Nummer T00232
Oorspronkelijke nummer tz_BIZA_2005_9
Status voldaan
Datum toezegging 18 januari 2005
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Novelle Initiatiefvoorstel-Karimi, Dubbelboer en Van der Ham Wet raadplegend referendum Europese Grondwet (29.608)


Uit de stukken

Handelingen 2004-2005, 12-607

[...]

(blz.606)

De heer Van Middelkoop (Christen-Unie):

Ik denk dat u daar gelijk in hebt. Uw verantwoordelijkheid is de facto minimaal. Een deel van mijn bezwaar, dat overigens was gericht tegen de initiatiefnemers, is dat het helemaal uit handen is gegeven en dat het aan de commissie wordt overgelaten in het volste vertrouwen dat zij haar werk goed zal doen. Er hoeft maar iets te gebeuren in de sfeer van politisering en de politiek heeft het nakijken.

[...]

(blz.607)

Minister De Graaf:

Op dit terrein kan ik misschien wel samen met u oplopen. Als er een probleem is, bijvoorbeeld met de werking van de referendumcommissie, en de Kamer ook met de handen in het haar zit, ben ik gaarne bereid om vanwege mijn algemene verantwoordelijkheid voor een juist verloop van referenda en verkiezingen te zoeken naar creatieve oplossingen en naar beste oplossingen. Dat zou ik overigens doen in samenspraak met degenen die ook een verantwoordelijkheid hebben, zij het niet vanuit een ministeriële functie.

[...]

(blz.607)

Vanaf dat moment kan de Tweede Kamer een procedure vaststellen waarbij wellicht rekening wordt gehouden met een moment waarop het referendum wordt gehouden. Men kan ervoor kiezen om de schriftelijke behandeling dan zoveel mogelijk te hebben afgerond. In die behandeling kan de regering nog schriftelijk op vragen ingaan. Hoewel het voor mij erg moeilijk te voorspellen is, kan er onder bepaalde omstandigheden zelfs een eerste mondelinge behandeling zijn geweest. De Kamer kan vervolgens de verdere behandeling opschorten in afwachting van de uitslag van het referendum. Dat is echter aan de Kamer om te bepalen. Wij zullen evenwel onze medewerking verlenen aan de verschillende modaliteiten, voor zover dat in onze mogelijkheden ligt.Historie

 • 1 juni 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   referendum heeft plaatsgevonden
 • 18 januari 2005
  toezegging gedaan