T00214

Toezegging Verkleining Provinciale StatenMinister Remkes zegt toe dat hij zal kijken naar de reststemmen en de Kamer op de hoogte zal stellen van zijn bevindingen.


Kerngegevens

Nummer T00214
Oorspronkelijke nummer tz_BIZA_2005_12
Status voldaan
Datum toezegging 1 februari 2005
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Vermindering aantal leden provinciale staten en gedeputeerde staten (27.214)


Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, 14-663

[...]

(blz.339)

De heer Engels (D66):[...]

Uit het debat in de Tweede Kamer heb ik begrepen dat het hanteren van een ander systeem voor de verdeling van restzetels verzachtend zou kunnen werken voor kleine partijen. Is de minister bereid, in weerwil van eerder door zijn voorganger afgegeven negatieve signalen, toe te zeggen dat nog eens gekeken wordt naar de mogelijkheid en aantrekkelijkheid van een ander systeem van restzetelverdeling

(blz.663)

Minister Remkes:[...]

In dit verband heeft de heer Engels gevraagd of de minister bereid is te kijken naar de reststemmen. Hoewel dat thema in strikte zin niet zoveel met het voorstel te maken heeft, kan hij wat mij betreft die toezegging krijgen. Ik zal daarnaar kijken en ik zal de Kamer op de hoogte stellen van mijn bevindingen. Dat kan genoteerd worden.

[...]Historie

 • 19 april 2006
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   27214 C
 • 1 februari 2005
  toezegging gedaan