Minister Bot zegt dat de regering bereid is om na de uitspraak van het arbitragetribunaal over de gelding van het recht tot doortocht België te spreken.


Kerngegevens

Nummer T00248
Oorspronkelijke nummer tz_BUZA_2005_2
Status voldaan
Datum toezegging 26 april 2005
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken
commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Goedkeuring verdrag inzake arbitrage spoorlijn IJzeren Rijn (29.579)


Opmerking

Aan de hand van het verslag zou de toezegging als volgt moeten worden gelezen:”Zo gauw het besluit is genomen en België wil aanleggen, wordt het conceptbesluit gepubliceerd en daarna treedt gewoon alle inspraak in werking.”
Deze toezegging kan pas worden geëffectueerd als er een aanleg-besluit is genomen; dat wordt volgens de huidige planning voorzien in de tweede helft van 2008. Overigens behelst de toezegging niet meer dan de bevestiging dat de minister van Verkeer en Waterstaat zich aan de procedures van de tracéwet zal houden.

Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, 24-1049

[...]

(blz.1049)

Minister Bot: [...]

De regering zou het betreuren indien zou blijken dat haar uitvoerige schriftelijke en mondelinge uiteenzetting over de gelding van het recht van doortocht op basis van artikel 12 geen gehoor zou hebben gevonden of zou vinden bij de leden van de Eerste Kamer. Zij is het echter wel eens met de leden van de Eerste Kamer dat tussen buurlanden in de huidige tijd overleg mogelijk moet zijn over het bestaan van een recht zoals dat in artikel 12 van het Scheidingsverdrag, en dat, in de woorden van de woordvoerder van SGP en ChristenUnie, goed nabuurschap twee kanten heeft. Ik geloof dat het de Belgische autoriteiten allesbehalve is ontgaan hoe moeilijk het Nederlandse parlement het heeft met de erkenning van het recht van doortocht door de Nederlandse regering. Daarom zeg ik dat de Nederlandse regering bereid is om aan de wens van de commissie te voldoen en na de uitspraak van het arbitragetribunaal over de gelding van het recht van doortocht met onze zuiderburen te spreken.

[...]Historie

 • 14 mei 2007
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   27737, nr. 22, DAB/2008/72 (5/2/08)
 • 26 april 2005
  toezegging gedaan