T00648

Toezegging bij waterbeheer 2Minister Peijs zegt toe het een nota over een integraal zeehavenbeleid aan de Kamer toe te sturen.


Kerngegevens

Nummer T00648
Oorspronkelijke nummer tz_V&W_2005_2
Status voldaan
Datum toezegging 22 maart 2005
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Verkeer en Waterstaat
Commissie commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Begrotingsstaat Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2005 (29.800 XI)


Opmerking

De nota “Zeehavens, ankers van de economie” is u reeds op 2 november 2004 toegezonden (kamerstuknummer 29862 nr. 1).

Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, 21-899

[...]

(blz.899)

De heer Van der Lans (GroenLinks):

Dat kan niet gerealiseerd worden zonder dat er een beroep wordt gedaan op de rijksoverheid. Hoe gaat de rijksoverheid met zo'n probleem om? Het kan zijn dat u zegt: wij hebben een visie en wij voorzien rond de Amsterdamse haven niet zulke ontwikkelingen die een dergelijke investering lonend maken. Daarmee hebt u een duidelijke visie. U weet dan kennelijk hoe die havens zich ontwikkelen. Als u dat hier zegt, ben ik al heel tevreden. Zegt u dat ook? Zegt u ook het volgende? Wij hebben een heel duidelijke visie op de wijze waarop die havens zich ten opzichte van elkaar verhouden en hoe zij moeten samenwerken; misschien moeten zij niet concurreren; dit zou betekenen dat zo'n investering absoluut niet aan de orde is, dus willen wij daaraan op geen enkele manier een bijdrage leveren. Is dat uw standpunt? Dan maakt u namelijk een afweging. Tot dit moment heb ik niet begrepen dat dit het geval is.

Minister Peijs:

Ik kan u vanmiddag helemaal gelukkig maken: natuurlijk hebben wij een integrale visie op een van de belangrijkste onderdelen van de Nederlandse economie. Dat betreft de ontwikkeling van de Nederlandse havens. Straks kom ik nog even te spreken over Antwerpen en Rotterdam. Wij hebben een integraal zeehavenbeleid. Ik vermoed dat na deze middag wij het woord ''integraal'' niet meer kunnen horen. Ik zal het ministerie vragen of dat naar u opgestuurd kan worden. Dat beleid staat in de onlangs verschenen zeehavennota en deze nota is weer een uitwerking van de nota Mobiliteit. In die nota wordt aangegeven dat de ambitie is om de internationale concurrentiekracht vande Nederlandse zeehavens te verbeteren binnen de randvoorwaarden van leefbaarheid, milieu,veiligheid en alles wat daar bij hoort.

[...]Historie

 • 5 februari 2008
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   DAB/2008/72
 • 22 maart 2005
  toezegging gedaan