T00467

Toezegging Aanpassing Wetboek van Strafvordering (29.676)De minister beloofd artikel 819 van het Wetboek van Strafvordering te zullen aanpassen.


Kerngegevens

Nummer T00467
Oorspronkelijke nummer tz_JUST_2006_13
Status voldaan
Datum toezegging 13 juni 2006
Deadline 1 januari 2007
Verantwoordelijke(n) Minister van Justitie
Kamerleden mr. P.W.L. Russell (CDA)
Commissie commissie voor Justitie (Just.)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Initiatiefvoorstel-Luchtenveld Wet beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst en vormgeving voortgezet ouderschap (29.676)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 – 2006, 31 – 1371

Blz. 1376

(…)

De heer Russell (CDA):

(…)

Ook de processuele vormgeving van de eis van het ouderschapplan bij eenzijdig verzoek laat te wensen over. Zo vraagt Coenraad zich terecht af waarom artikel 819 Rv niet tevens voorziet in de mogelijkheid het ouderschapplan in de echtscheidingsbeschikking op te nemen in geval van een eenzijdig verzoek tot echtscheiding. Artikel 819 Rv beperkt zich nu immers tot het gemeenschappelijk verzoek en dat wordt door het wetsvoorstel niet aangepast.

(…)

Blz. 1422

Minister Donner:

(…)

De heer Russell wees op artikel 819 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het wetsvoorstel zal op dat punt inderdaad moeten worden aangepast.


Brondocumenten


Historie

 • 22 september 2006
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Kamerstuk 30145, 7
 • 13 juni 2006
  toezegging gedaan