T00575

Toezegging bij begrotingsbehandeling onderwijs 15Minister Van der Hoeven zal de kamer binnenkort informeren over de voortgang van de in 2004 genomen maatregelen van onder meer het versterken van personeelsbeleid, vernieuwing van het opleidingsstelsel en het opleiden in de school.


Kerngegevens

Nummer T00575
Oorspronkelijke nummer tz_OND_2005_14
Status voldaan
Datum toezegging 21 juni 2005
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Commissie commissie voor Onderwijs
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Begrotingsstaat Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2005 (29.800 VIII)


Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, blz. 29-34 (originele paginering 29-1402)

[...]

(blz. 29-34)

Minister Van der Hoeven: [...]

De vraag naar leraren fluctueert met de conjunctuur. Dat betekent ook dat je op de langere termijn moet denken en dat je moet blijven werven, zodat er vier jaar later mensen het onderwijs in kunnen stromen. Wij hebben in 2004 een aantal maatregelen getroffen voor het bevorderen van professionalisering van scholen, het vernieuwen van het van het opleidingsstelsel en het versterken van het personeelsbeleid en het opleiden in de school. Binnenkort zullen wij de Kamer informeren over de voortgang van deze maatregelen.

[...]Historie

 • 1 juli 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Kamerstuk 27923, nr. 19
 • 21 juni 2005
  toezegging gedaan