T00576

Toezegging bij begrotingsbehandeling onderwijs 16Minister Van der Hoeven is van plan om de Kamer jaarlijks te informeren over de uitvoering van de bestuursafspraak wat het deel onderwijs betreft. Ze wil ook het relevante kwaliteitsaspect van het Fries bevorderen. Ze wacht het voorstel voor een toetsingskader Fries van de inspectie af en zal dat ook met hen bespreken.


Kerngegevens

Nummer T00576
Oorspronkelijke nummer tz_OND_2005_15
Status voldaan
Datum toezegging 21 juni 2005
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Commissie commissie voor Onderwijs
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Begrotingsstaat Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2005 (29.800 VIII)


Opmerking

Zie eveneens nagekomen brief van Minister van OCW, PO/K&O2007-537, inzake afdoening toezegging, 18/1/2007

Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, blz. 29-24 (originele paginering 29-1407)

[...]

(blz. 29-24)

De heer Ten Hoeve (OSF): [...]

Ik vraag de minister of zij bereid is te bevorderen is te bevorderen dat in de toezichtsarangementen van de inspecteurs die werkzaam zijn in Friesland standaard relevante kwaliteitsaspecten met betrekking tot het onderwijs in het Fries worden opgenomen.

[...]

(blz. 29-38 en 29-39)

Minister Van der Hoeven: [...]

Ik ben van plan om de kamer in ieder geval jaarlijks te informeren over de uitvoering van de bestuursafspraak wat het het deel onderwijs betreft. daartoe zijn afspraken gemaakt. Dit gebeurt onder coördinatie van de minister van BZK, dus mijn rapportage loopt daarin mee. Er is afgesproken om de eerste rapportage medio maart volgend jaar - dus één jaar na de ondertekening van het uitvoeringsconvenant - te presenteren. Het bevorderen van de relevante kwaliteitsaspecten van het Fries in het toezicht wil ik natuurlijk graag doen. Er zijn ook afspraken gemaakt met de onderwijsinspectie. De inspectie is bezig met het ontwikkelen van een voorstel voor een toetsingskader Fries. Dit voorstel wacht ik af en als ik het heb, ga ik het met de inspectie bespreken.

[...]Historie

 • 22 november 2006
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   PO/K&O/2006-44201
 • 21 juni 2005
  toezegging gedaan