T00652

Toezegging bij waterbeheer 4Minister Peijs zegt mevrouw Meindertsma toe dat hij in een bilateraal contact zal uitleggen hoe het zit met de A4 bij Burgerveen.


Kerngegevens

Nummer T00652
Oorspronkelijke nummer tz_V&W_2005_6
Status voldaan
Datum toezegging 22 maart 2005
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Verkeer en Waterstaat
Commissie commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Begrotingsstaat Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2005 (29.800 XI)


Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, 21-902

[...]

(blz.828)

Mevrouw Meindertsma (PvdA): [...]

Want hoe moet het bijvoorbeeld met de verdiepte aanleg van een A4, waarover gemeenten convenanten afgesloten hebben over een eigen bijdrage die gefinancierd zal moeten worden uit de opbrengst van gronden van aangewezen knooppunten waarop kantoren zijn gepland?  

(blz.902)

Minister Peijs: [...]

Ik zal mevrouw Meindertsma in een bilateraal contact uitleggen hoe het zit met de A4 bij Burgerveen.

[...]Historie

 • 4 juli 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief VenW, XXI-F
 • 22 maart 2005
  toezegging gedaan