T00651

Toezegging bij waterbeheer 5Staatssecretaris Schultz van Haegen zal de rapportages over de richtlijn water, die regionaal tot stand zijn gekomen, ook naar de Eerste Kamer sturen.


Kerngegevens

Nummer T00651
Oorspronkelijke nummer tz_V&W_2005_5
Status voldaan
Datum toezegging 5 april 2005
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
Commissie commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Implementatiewet EG-kaderrichtlijn water (28.808)


Opmerking

Over de rapportages is de Kamer op meerdere momenten geïnformeerd. Op 3 maart 2005 zijn de artikel 5-rapportages van de Kaderrichtlijn Water verzonden (kamerstuknummer 28808 nr. 24). De decembernota 2005 is verzonden op 22 december 2005 (kamerstuknummer 27625 nr. 59) en de decembernota 2006 op 15 december 2006 (kamerstuknummer 27625 nr. 80). Tot slot heeft u op 28 december 2007 de voortgangsrapportage Kaderrichtlijn Water ontvangen (kamerstuknummer 27625 nr. 11)

Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, 22-956

[...]

(blz.956)

Staatssecretaris Schultz van Haegen-Maas Geesteranus: [...]

Hebben alle rapportages die regionaal tot stand zijn gekomen dezelfde uitgangspunten ofte wel zijn er verschillen in interpretatie? Het LBOW heeft uitgangspunten geformuleerd, die aan alle regio's zijn gezonden. Voordat de rapportages tot mij kwamen en moesten worden goedgekeurd, heb ik mij ervan laten overtuigen dat het allemaal binnen de kaders is gebleven. Zij hebben dezelfde uitgangspunten genomen voor de rapportages. Dat heeft bij sommigen nog tot enige veranderingen geleid, maar uiteindelijk is voor dezelfde vorm gekozen

(blz.956)

[...]

De regie van bovenaf is strikt noodzakelijk om ervoor te zorgen dat wij op het totaal - want water houdt zich niet aan gemeente- of provinciegrenzen - werkelijk goed gaan scoren. De rapportages kunnen wat mij betreft ook naar de Eerste Kamer worden gestuurd. Dat lijkt mij dus goed.

[...]Historie

 • 5 februari 2008
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   DAB/2008/72
 • 5 april 2005
  toezegging gedaan