T00383

Toezegging bij algemene financiële beschouwingen 8Staatssecretaris Wijn zegt tijdens de plenaire behandeling op 13 december 2005 van het belastingplan 2006 toe in te gaan op de verhouding tussen het wetsvoorstel van de minister van Economische Zaken (wijziging Mededingingswet, nadere gedragsregels voor markt en overheid) en de belastingheffing van overheidsbedrijven.


Kerngegevens

Nummer T00383
Oorspronkelijke nummer tz_FIN_2006_14
Status voldaan
Datum toezegging 13 december 2005
Deadline 1 januari 2007
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Wet VPB-pakket 2006 (30.307)
Belastingplan 2006 (30.306)
Miljoenennota 2006 (30.300)


Uit de stukken

(..)

Ik wil de Kamer niettemin tegemoetkomen. Het ministerie van Economische Zaken heeft een wetsvoorstel in voorbereiding dat in het kader van de Mededingingswet nadere gedragsregels voor markt en overheid zal stellen. Dit wetsvoorstel wordt binnenkort voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Ik zal bezien of wij in samenhang met dit wetsvoorstel van het ministerie van Economische Zaken een wetsvoorstel moeten voorbereiden voor de verruiming van de Vpb-plicht voor overheidslichamen. Ik hecht er wel aan om eerst de voorstellen van het ministerie van Economische Zaken af te wachten, zeker ook omdat in de overweging van de motie zo de nadruk wordt gelegd op het concurrentiemotief. Overigens vind ik dit persoonlijk een wat eenzijdige benadering.

(..)Historie

 • 24 oktober 2006
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief 30306, EK I, 24 oktober 2006
 • 13 december 2005
  toezegging gedaan