T00712

Toezegging Openbaarheid van vergadering (30.913)De minister zegt toe te bezien dat vooral bij de pakketbeslissingen de openbaarheid van vergaderingen gegarandeerd wordt. Hij zal bezien in hoeverre dit in het bestuursreglement kan worden geregeld en dat bij zijn goedkeuringsbeleid meenemen. Naar de openbaarheid van de adviesraad, eventueel ook op andere onderwerpen, zal de minister ook kijken.


Kerngegevens

Nummer T00712
Oorspronkelijke nummer tz_VWS/JG_2008_4
Status voldaan
Datum toezegging 4 december 2007
Deadline 1 januari 2009
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden drs. J.J.A.H. Klein Breteler (CDA)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen incasso's
openbaarheid
Kamerstukken Verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering (30.918)


Uit de stukken

Handelingen I 2007 – 2008, nr. 11 – p.375

Blz. 379  

De heer Klein Breteler (CDA): In het kader van de aanpassingen op het punt van openbaarheid van bestuursvergaderingen in het bestuursmodel van zbo’s in de zorg ga ik alleen in op de positie van CVZ. Het voorstel van de minister voor de andere zbo’s op dit punt hebben onze instemming. Naar onze wijze van zien, wordt de positie van CVZ in het zorgverzekeringsveld nog belangrijker, zeker voor de verzekerden en de burgers van dit land. Daarom hebben wij bij onze inbreng in de commissie gepleit voor het handhaven van de openbaarheid van dit orgaan. (…) Het antwoord van de minister dat dit college op eigen initiatief de adviesraad openbaar kan maken, is voor ons dus niet voldoende. Wij pleiten ervoor dat het CVZ openbaar blijft dan wel belangrijke zaken aan de adviesraad voorlegt en dat deze raad wettelijk openbaar is.

Blz. 400

Minister Klink: Ik kom op de openbaarheid van de bestuursvergaderingen van het CVZ. De  vergaderingen van het CVZ zijn besloten, behoudens voor zover het bestuursreglement dat bepaalt. Ik moet dat bestuursreglement zelf goedkeuren. Ik heb over de pakketbeslissingen een handreiking aan de Tweede Kamer gedaan, niet omdat ik toch wat voor haar moest doen, maar omdat ook ik vind dat voor de pakketadviezen de commissie een brede samenstelling dient te hebben. Dat is iets anders dan het aansturen van het CVZ, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzekerden in het buitenland. Dat is meer uitvoeringstechnisch van aard, maar hier gaat het om een belangrijke adviestaak. Er is reden die uit te breiden tot deze negen personen. Ik kan mij voorstellen dat vooral bij de pakketbeslissingen de openbaarheid van vergaderingen gegarandeerd is. Ik zal bezien in hoeverre dit in het bestuursreglement kan worden geregeld. Ik zal dat in mijn goedkeuringsbeleid meenemen.

Blz. 401  

De heer Klein Breteler (CDA): In die zin is het goed dat in elk geval pakketdiscussies van de adviesraad in de openbaarheid komen. Ik zou mij echter ook kunnen voorstellen dat de minister, als hij inderdaad het bestuursreglement moet goedkeuren, toch nog eens even kijkt of er hier en daar misschien ook nog andere onderwerpen zijn – ik zou er nog wel een paar kunnen noemen – die zich lenen voor openbaarheid. Ik ben het echter geheel met hem eens dat de raad van bestuur niet per se openbaar hoeft te zijn. Openbaarheid daarvan zou trouwens ook niet bijdragen aan de participatie van de samenleving.

Blz. 404

Minister Klink: Naar de openbaarheid van de adviesraad, eventueel ook op andere onderwerpen, zal ik kijken. De reguliere uitvoeringstaken van de raad van bestuur kunnen het best in beslotenheid en met z’n drieën, maar wij hebben niet voor niets zes personen toegevoegd aan de adviestaak en wellicht geldt dat ook voor andere onderwerpen.


Brondocumenten


Historie