T00567

Toezegging Rapportage over uitzondering voor lesmateriaal bij aanbesteding (31.325)De staatssecretaris zal de mogelijkheid het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten in die zin te wijzigen dat daarin een expliciete uitzondering voor lesmateriaal wordt opgenomen, bespreken met de minister van Economische Zaken en daarover aan de Eerste kamer rapporteren.


Kerngegevens

Nummer T00567
Oorspronkelijke nummer tz_OCW_2008_3
Status voldaan
Datum toezegging 27 mei 2008
Deadline 1 januari 2009
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris I van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kamerleden Prof.dr. P.H.J. Essers (CDA)
Commissie commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie lagere regelgeving
Onderwerpen aanbestedingen
schoolboeken
Kamerstukken Gratis schoolboeken (31.325)


Uit de stukken

Handelingen EK 2007-2008, 31

Blz. 1307

Staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart:

[…]

De heer Essers vroeg mij of ik bereid ben om het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten in die zin te wijzigen dat daarin een expliciete uitzondering voor lesmateriaal wordt opgenomen. Ik heb al aangegeven dat het eigenlijk aan mijn collega Van der Hoeven is om hierop een antwoord te geven. Ik doe dat niet om mijn verantwoordelijkheid af te schuiven, maar om de verhoudingen zuiver te houden. Ik begrijp nu echter dat het voor de heer Essers voldoende is als ik dit punt bij haar aankaart. Daartoe ben ik natuurlijk bereid.

De heer Essers (CDA): Voor alle zekerheid: de staatssecretaris rapporteert de Kamer over de uitkomsten van dat gesprek?

Staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart: Dat lijkt mij prima.


Brondocumenten


Historie