Toezeggingen bij Goedkeuring Verdrag tot herziening van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (31.585)