Nieuws bij Afschaffing bevoegdheid gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen (33.017)