Nieuws bij Verruiming mogelijkheden ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven (34.016 (R2036))