Verwant aan Wijziging gemeentelijke indeling in deel provincie Fryslân (33.496)