Verwant aan Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015 (voorjaarsnota) (34.210 XV)
Niet volgens wetgevingsprocedure