Verwant aan Initiatiefvoorstel-Ouwehand Invoering algehele plicht tot bedwelming van dieren voor de slacht (34.908)