Verwant aan Begrotingsstaten Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2022 (35.925 III)
Niet volgens wetgevingsprocedure