Wetsvoorstellen bij commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)Er zijn geen wetsvoorstellen of nota's die nog in de Tweede Kamer behandeld moeten worden.