In een commissievergadering waarin de nadere procedure wordt besproken, wordt door een Kamercommissie bepaald of een volgende schriftelijke ronde bij een wetsvoorstel gewenst is of de plenaire afhandeling kan plaatsvinden. De commissie kan bepalen wanneer inbreng voor de volgende schriftelijke ronde wordt geleverd of een datumvoorstel voor plenaire behandeling (of stemming) aan de Kamervoorzitter doen.

Een commissie bespreekt de nadere procedure nadat zij een nota naar aanleiding van het verslag heeft ontvangen.