T00899

Toezegging Luchthavens van nationale betekenis (30.452)De minister van Verkeer en Waterstaat zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Laurier, toe dat de luchthavens van Groningen, Twente, Lelystad, Rotterdam, Eindhoven en Maastricht aangemerkt zullen blijven als luchthavens van nationale betekenis.


Kerngegevens

Nummer T00899
Status voldaan
Datum toezegging 8 december 2008
Verantwoordelijke(n) Minister van Verkeer en Waterstaat
Kamerleden ir. P.H. Hofstra (VVD)
drs. J.P. Laurier (GroenLinks)
Commissie commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen luchthavens
Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens
Kamerstukken Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens (30.452)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. [12] - blz. 570

De heer Hofstra (VVD): Na de amendering in de Tweede Kamer zegt de regering dat Groningen, Twente, Lelystad, Rotterdam, Eindhoven en Maastricht - niet een meer, maar ook niet een minder - overige regionale vliegvelden zijn die zij van nationaal belang acht.

(...)

Blz. 583

De heer Laurier (GroenLinks): Wat betekent het dat nu in feite de bestaande situatie wordt geconsolideerd, maar dat de precieze bepaling van de luchthavens met een nationale status uiteindelijk bij de behandeling van de Luchtvaartnota aan de orde komt? (...) Als de Luchtvaartnota er straks is, betekent dit dan dat de luchthavens die nu zijn aangewezen als van nationale betekenis, dat zullen zijn en blijven? Of is de minister van mening dat dit kan veranderen en dat een aantal luchthavens van status kan veranderen? Volgens mij is dat een heel simpele vraag.

Minister Eurlings: Zeker. Mijn intentie is om de luchthavens van het lijstje-Hofstra - sorry, mijnheer Hofstra, maar het is gemakkelijk om het zo te doen - van nationale betekenis te houden. In mijn brief aan deze Kamer heb ik dat al tot uitdrukking gebracht. Nogmaals, want wij moeten elkaar niet misverstaan, dat betekent niets meer en niets minder dan dat wij bevoegd gezag blijven in plaats van dat verschillende provincies dat worden.


Brondocumenten


Historie