T00901

Toezegging Gang naar de bestuursrechter (30.452)De minister van Verkeer en Waterstaat zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Linthorst, toe dat de beroepsprocedure bij de bestuursrechter ook voor luchthavengerelateerde zaken mogelijk blijft.


Kerngegevens

Nummer T00901
Status voldaan
Datum toezegging 8 december 2008
Verantwoordelijke(n) Minister van Verkeer en Waterstaat
Kamerleden drs. M.Y. Linthorst (PvdA)
Commissie commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen bestuursrechtspraak
luchthavens
Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens
Kamerstukken Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens (30.452)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. [12] - blz. 589

Mevrouw Linthorst (PvdA): Wij zijn nu een uur bezig met het antwoord van de regering maar ik zou eigenlijk graag gewoon antwoord willen hebben op de vraag of er voor die luchthavens nu een gang naar de bestuursrechter mogelijk blijft of niet. Die vraag wil ik na een uur eigenlijk wel eens beantwoord zien.

Minister Eurlings: Die beantwoord ik zeer graag. Ja, met dit wetsvoorstel blijft die gang overeind.


Brondocumenten


Historie