T00903

Toezegging Buitenwerkingstelling amendement- Haverkamp (30.452) - 2De minister van Verkeer en Waterstaat zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van het lid Hofstra, toe dat hij de Kamer voor de tweede termijn per brief zal informeren over de juridische mogelijkheden voor het niet in werking laten treden van het amendement-Haverkamp.


Kerngegevens

Nummer T00903
Status voldaan
Datum toezegging 8 december 2008
Deadline 9 december 2008
Verantwoordelijke(n) Minister van Verkeer en Waterstaat
Kamerleden ir. P.H. Hofstra (VVD)
Commissie commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen luchthavens
Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens
Kamerstukken Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens (30.452)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. [12] - blz. 591

Minister Eurlings: Daarom kan zo'n systeem dus een meerwaarde hebben, maar ik zeg dus echt toe dat wij de Luchtvaartnota hier met elkaar gaan bespreken in dit huis. Bovendien zal ik het artikel in de wet dat hierop van toepassing is niet in werking laten treden voordat wij hier de discussie rond de Luchtvaartnota met elkaar hebben gehad en daaruit conclusies hebben getrokken.

De heer Hofstra (VVD): Ik wilde dichter bij de wet blijven. Ik heb altijd geleerd dat de  Eerste Kamer niet kan amenderen. Wij hebben het over het amendement-Haverkamp op stuk nr. 44. Het besluit is nog niet genomen. Het is nu van tweeën één. In de wet die wij hier nu bespreken zit het wel, en dan zou het niet goed zijn, of misschien achteraf niet  goed. Of het zit er niet in. Ik zie echter niet goed hoe de toezegging die de minister doet, die ik op zich inhoudelijk prima vind, wetstechnisch loopt. Misschien kunnen wij daarover een brief krijgen, zodat wij morgenavond weten hoe het precies zit.

Minister Eurlings: Dat wil ik u gaarne toezeggen. Het is sowieso al zo dat het amendement-Haverkamp in zijn eigen essentie al de link legt met een ingesteld systeem van luchthavens. Dat systeem is er nog niet. Tot het moment dat het er wel is, hebben wij sowieso die situatie niet. Daarbij biedt artikel 25 mij ook de mogelijkheid, de wet in delen in werking te laten treden. Die twee gegevens stellen mij in de positie, u de toezegging te doen zoals ik die heb gedaan, maar ik wil dat gaarne nog in een brief aan u uiteenzetten, ter juridische onderbouwing van de tweede termijn die wij nog met elkaar zullen hebben.


Brondocumenten


Historie

  • 9 december 2008
    nieuwe status: voldaan
  • 8 december 2008
    toezegging gedaan