T00910

Toezegging Monitoring bel-me-niet-register door OPTA (30.661)De staatssecretaris van Economische Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Doek, toe, de ervaringen van met bel-me-niet-register te laten monitoren door de OPTA.


Kerngegevens

Nummer T00910
Status voldaan
Datum toezegging 11 november 2008
Deadline 1 januari 2011
Voormalige Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Economische Zaken (2012-2017)
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Kamerleden drs. H.A. Doek (CDA)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen monitoring
Kamerstukken Wijziging Telecommunicatiewet inzake instellen antenneregister (30.661)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. [7] - blz. [354]

(...)

Blz. 357

De heer Doek (CDA):

Is de staatssecretaris bereid om OPTA te verzoeken om de werking van deze wet te monitoren, zodat duidelijk kan worden of het instellen van het register leidt tot een afname van de irritatie? Immers, dat is uiteindelijk het doel van deze wetgeving. Uiteraard ontvangt deze Kamer te zijner tijd graag een verslag van de bevindingen van OPTA. Graag een toezegging van de staatssecretaris op dit punt.

Blz. 379

Staatssecretaris Heemskerk:

Ik ben bereid tegemoet te komen aan het verzoek van de heer Doek de ervaringen van het bel-me-nietregister door de OPTA te laten monitoren. De resultaten daarvan kan hij ook zien. Het jaarverslag van de OPTA is misschien een handige plek om ze te publiceren. Dit jaarverslag zal de leden van de Eerste Kamer worden toegezonden en naar aanleiding daarvan kunnen de Kamerleden aanvullende vragen stellen.


Brondocumenten


Historie