T00967

Toezegging Scheiden van wonen en zorg (31.706)Naar aanleiding van een opmerking van het lid Klein Breteler zal de staatssecretaris van VWS de Kamer in de loop van 2009 informatie over het scheiden van wonen en zorg en over het Bijdragebesluit zorg verschaffen.


Kerngegevens

Nummer T00967
Status voldaan
Datum toezegging 16 december 2008
Deadline 1 januari 2010
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden drs. J.J.A.H. Klein Breteler (CDA)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen wonen
zorg
Kamerstukken Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (31.706)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 15 - blz. 727

(...)

Klein Breteler (CDA): De staatssecretaris heeft gelijk dat mijn opmerking over de opknapbeurt of opschoning van het Bijdragebesluit zorg samenhangt met de ingewikkeldheid van het scheiden van wonen en zorg. Op 30 september 2008 is in het beleidsdebat over de AWBZ geconstateerd - en dat is blijkens het SER-advies ook de inzet van de regering - dat het scheiden van wonen en zorg een goede zaak is. Wij zullen daaraan een keer moeten beginnen. Mijn fractie staat te popelen om te zien dat het een keer van de grond komt

blz. 731

Staatssecretaris Bussemaker: De Tweede Kamer krijgt volgend jaar meer gegevens over het scheiden van wonen en zorg en over het bijdragebesluit zorg. Deze Kamer zal die informatie ook krijgen. Ik ben het er van harte mee eens dat het van belang is om op dit punt iets te doen. Ik waarschuw echter toch nog maar een keer voor de grote uitvoeringstechnische problemen. Ook bij het scheiden van wonen en zorg gaat het om kwetsbare groepen. Wij moeten dus heel goed weten wat wij doen. Samen met de minister voor WWI zijn wij hard bezig om te bezien hoe wij dat het beste kunnen doen.


Brondocumenten


Historie