T01028

Toezegging Kosten van bestuur en overheidsinkomsten op Sint Maarten (31.568)De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag/opmerking van het lid Van Kappen (VVD), toe dat zij een overzicht ontvangt van de verhouding tussen de kosten van het bestuur en de overheidsinkomsten op Sint Maarten.


Kerngegevens

Nummer T01028
Status voldaan
Datum toezegging 19 mei 2009
Deadline 1 januari 2010
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kamerleden generaal-majoor der Mariniers (b.d.) F.E. van Kappen (VVD)
Commissie commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (NAAZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen kosten
Sint Maarten
Kamerstukken Staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk (31.568)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 32

Blz. 1477

(...) 

De heer Van Kappen (VVD):

Ik begrijp dat de staatssecretaris deze positie inneemt, maar ik ben gewoon nieuwsgierig of is uitgerekend hoeveel van de overheidsinkomsten wegvloeit naar het bestuursapparaat en hoeveel er over blijft om vrij te besteden. Is daar ooit naar gekeken?

Staatssecretaris Bijleveld-Schouten:

Wij weten wel wat Sint Maarten doet in de opbouw. Ik kan best bekijken of wij daarover in de toekomst iets kunnen zeggen.

De heer Van Kappen (VVD):

Ik zou het heel fijn vinden als ik daarover iets kan horen. Wat gaan wij doen als straks blijkt dat het onbetaalbaar is, dat er meer geld in dat overheidsapparaat moet en dat er te weinig inkomsten zijn? Gaan wij dan bijspringen?

Staatssecretaris Bijleveld-Schouten:

Nee. Wij geven nu nog een financiële bijdrage en de heer Van Kappen weet ook dat wij het samenwerkingsbeleid afbouwen. Wij gaan ervan uit dat ook het land Sint Maarten een goede startpositie kan hebben en dat dit de reden is waarom wij geen ontwikkelingssamenwerkingsbeleid voor Sint Maarten meer hoeven te hebben in de toekomst. Dat wordt afgebouwd.

Blz. 1490

De heer Van Kappen (VVD):

Ik wil kort memoreren wat de toezeggingen zijn die ik heb opgepikt. De staatssecretaris heeft toegezegd dat zij ons toch een overzicht zou geven van de verhouding van de kosten die het bestuur met zich meebrengt, in relatie tot de overheidsinkomsten.Historie