T01101

Toezegging Plan van aanpak evaluatiecommissie(29.248/29.247)De minister van VWS stuurt de Kamer het plan van aanpak van de evaluatiecommissie toe; de veldpartijen worden bij de opstelling van dit plan betrokken.


Kerngegevens

Nummer T01101
Status voldaan
Datum toezegging 3 november 2009
Deadline 1 juli 2012
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Schriftelijk overleg
Categorie evaluatie
Onderwerpen Diagnose Behandeling Combinaties
evaluaties
Kamerstukken Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's) (29.248)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2009-2010, C,  blz. 11

Minister Klink:

Ik heb inderdaad toegezegd een evaluatiecommissie op te zetten die tussentijds en na 3 jaar de ontwikkeling zal monitoren. Deze commissie zal breed worden ingezet […] Ik ben bereid u spoedig, nadat deze commissie formeel is samengesteld, mijn plan van aanpak hierover toe te sturen. Ook bij het opstellen van het plan van aanpak zal ik de veldpartijen betrekken.


Brondocumenten


Historie