Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake het vreemdelingenbeleid.


Stand van zaken

De commissie voor I&A/JBZ heeft naar aanleiding van het verslag van het schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over het rapport Ongehoord onrecht in het vreemdelingenrecht (EK, H) bij brief van 16 juli 2021 verzocht om op de hoogte te worden gehouden van de resultaten van de acties die zijn of worden verricht door de door het Directoraat-Generaal Migratie ingerichte werkgroep.

werkbezoek aan IND

De commissie voor I&A/JBZ bespreekt binnenkort het doel en nut van het beoogde werkbezoek aan de IND.

Deskundigenbijeenkomst Europees Asiel- en Migratiepakket

De commissie I&A/JBZ heeft op 2 maart en op 23 maart 2021 openbare deskundigenbijeenkomsten over het Europese Asiel- en Migratiepakket gehouden.

Bijeenkomst 2 maart 2021

Bijeenkomst 23 maart 2021

Mondeling overleg GEAS en IND

De commissie voor I&A/JBZ heeft op 2 juni 2020 een mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V over het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS) en over de IND gevoerd. Het videoverslag (1 uur en 39 min.) van het mondeling overleg. Op 16 juni 2020 heeft de commissie het verslag vastgesteld (EK, 34.585 / 19.637, D)

De commissie voor I&A/JBZ heeft op 6 oktober 2020 gesproken met de nieuwe voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.


Kerngegevens

begonnen

27 oktober 2010

titel

Vreemdelingenbeleid

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1101-1137] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1101-1137] documenten