27.529

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de ZorgDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties in het kader van de Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 25 januari 2023 de memorie van antwoord (EK 35.824, D en bijlage) ontvangen. De inbreng voor het nader voorlopig verslag vindt plaats op 21 februari 2023. Desgewenst kunnen daar ook de ontwikkelingen omtrent het EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (36121 / E220016) bij worden betrokken.

Het mondeling overleg van de Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de minister van VWS over gegevensuitwisseling in de zorg (EK 27.529 / 35.824, R) vond plaats op 7 juni 2022.

Een technische briefing over gegevensuitwisseling in de zorg vond plaats op 8 maart 2022.

Op 12 oktober 2021 hield de Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een deskundigenbijeenkomst over gegevensuitwisseling in de zorg (EK 31.765 / 27.529 / 35.824, J).


Kerngegevens

begonnen

26 maart 2010

titel

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg

schriftelijke voorbereiding


Documenten