Dinsdag 13 april 2010 15.00 uur, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)procedure

bespreking

conceptbrief inzake het voorstel voor een Europees erfgoedlabel

bespreking

selectie van prioritaire dossiers Wetgevings- en werkprogramma 2010 (WWP 2010) van de Europese Commissie (E100012)


Vergaderstukken