Dinsdag 15 juni 2010 15.00 - 16.00 uur, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)gesprek

met de Onderwijsraad over "Onderwijs en vorming" uit het werkprogramma 2010 van de Onderwijsraad