Dinsdag 20 april 2010 13.30 uur, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)procedure

nadere procedure

bespreking

  • brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 april 2010 in reactie op de brief van de commissie van 24 november 2009 inzake voortgang implementatie gastouderopvang (TK 31.874, nr. 70
  • brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 april 2010 in reactie op de brief van de commissie van 30 november 2009 inzake koppeling gewerkte uren met kinderopvangtoeslaguren (EK 31874, N)

Vergaderstukken