29.838

AuteursrechtbeleidDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over het  toekomstperspectief van het auteursrecht, waarbij ook wordt ingegaan op de houdbaarheid en handhaafbaarheid van het huidige rechtenstelsel, de belangen van de consument en eerlijke mededinging.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Justitie heeft op 11 mei 2010 besloten het besluit van 16 november 2009 over de thuiskopievergoeding aan te houden. Tevens heeft de commissie besloten de minister van Justitie een brief te sturen in reactie op de brief van de minister van 12 april 2010 (EK 29.838, A en bijlagen Systematiek voor thuiskopieheffing en International Survey on Private Copying Law & Practice). 

De Eerste Kamercommissie voor Justitie heeft op 1 juni 2010 een brief aan de minister van Justitie over het Besluit van 16 november 2009 over de thuiskopievergoeding gezonden. De minister heeft hierop bij brief van 7 juli 2010 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 9 juli 2010 heeft uitgebracht (EK 29.838, B). De commissie heeft de brief van de minister van Justitie op 12 oktober 2010 besproken.

Op 26 oktober 2010 vond een gesprek plaats met Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT), de stichting de Thuiskopie en het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteursrechten en naburige rechten (CvTA). 

De commissies voor Economische Zaken en voor Justitie hebben op 11 april 2011 de notitie van de staatssecretaris van Veiligheid en Justite over auteursrecht met bijlagen ontvangen. De commissie voor Veiligheid en Justitie en voor Economische Zaken hebben op 16 mei 2011 het verslag mondeling overleg van de commissies voor Justitie en voor Economische Zaken met de staatssecretaris van Justitie op 19 april 2011 over auteursrechtenbeleid uitgebracht (EK 29.838, C).


Kerngegevens

begonnen

13 oktober 2004

titel

Auteursrechtbeleid

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-103] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-103] documenten