Dinsdag 29 juni 2010 14.30 uur, commissie Justitie (Just.)nadere procedure

inbreng nader voorlopig verslag

bespreking

conceptbrief aan de minister van justitie van 28 mei 2010 over de derde evaluatie Awb en project "versnelling besluitvorming ruimtelijke domein" (TK 29.279, nr. 111 )


Vergaderstukken