Europese parlementen delen kennis op het terrein van internetcommunicatieAfgelopen week werd in het gebouw van de Tweede Kamer de conferentie 'Parliaments on the Net' gehouden. Het betreft een jaarlijkse ontmoeting van informatiespecialisten en IT-professionals uit de staven van parlementen van de EU-landen en lidstaten van de Raad van Europa. Het thema van de bijeenkomst was 'Towards the third generation of parliamentary websites'. De conferentie, die dit jaar voor de achtste maal plaatsvond, werd georganiseerd door de Tweede Kamer in het kader van de samenwerking binnen het European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD). Dit centrum bevordert de samenwerking en uitwisseling van expertise tussen de parlementen van de Europese Unie en de Raad van Europa en werd in 1977 opgericht op initiatief van de voorzitters van de Europese parlementaire assemblees.

IPU/VN-richtlijnen

Voornaamste onderwerp van gesprek waren de richtlijnen voor parlementaire websites, zoals die in 2009 zijn vastgesteld door de Interparlementaire Unie en de Verenigde Naties. Er was een levendige uitwisseling over mogelijke Europese aanpassingen en de wenselijkheid van aanvullingen op deze richtlijnen. Deelnemers kregen eveneens ruim de gelegenheid om bijzondere toepassingen van hun parlementaire websites te presenteren en onderling hun ervaringen uit te wisselen.

Het middagdeel van de eerste conferentiedag vond plaats onder voorzitterschap van de Eerste Kamer. Daarbij werd een presentatie gegeven van de Eerste Kamerwebsite en de Europapoort. Beide websites zijn onlangs geïntegreerd en hebben recentelijk vernieuwingen ondergaan om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van Kamerleden en andere gebruikers. Zo is er op de Eerste Kamerwebsite een voortgangsindicator geplaatst die de bezoeker in staat stelt om per wetsvoorstel te zien in welke fase van het wetgevingsproces een specifiek voorstel verkeert. Daarnaast is op de site een toezeggingenregistratie ingevoerd waarmee bezoekers per commissie of wetsvoorstel kunnen nazien welke toezeggingen de regering heeft gedaan tijdens de schriftelijk voorbereiding of in het plenair debat.

Europese commissiepagina's

Ook de website Europapoort is begin dit jaar vergaand aangepast, mede met het oog op de nieuwe Europese werkwijze van de Eerste Kamer die sinds september 2009 wordt toegepast. Nieuw aan de Europapoort is dat elke vaste Kamercommissie beschikt over een eigen pagina op deze site waar gebruikers gedetailleerde informatie vinden over de Europese activiteiten van een commissie. Zo kan nu per commissie worden bekeken welke Europese wetsvoorstellen in behandeling zijn genomen. Dankzij een gedeeld content management systeem met de algemene website van de Eerste Kamer kunnen informatiespecialisten van de Kamer efficiënter documenten bijhouden, dossiers aanvullen en bestanden onderling koppelen. Het voordeel voor gebruikers is dat zij veel eenvoudiger dan voorheen tussen documenten op beide websites kunnen schakelen en informatie kunnen combineren.

Kennisdeling

Door de uitwisseling van informatie en ervaringen tijdens de bijeenkomsten konden de deelnemers aan de conferentie hun professionele inzichten actualiseren. De kennisdeling in Europees verband werd ook dit jaar ervaren als een belangrijke ondersteuning voor het werk van de informatieprofessionals bij de verdere ontwikkeling van hun parlementaire websites. Dit ook omdat de digitale communicatie steeds belangrijker wordt voor de betrokkenheid van burgers bij het democratisch proces en voor de zichtbaarheid van de wetgevende taken van de Europese assemblees en senaten.

Lees meer: conferentiewebsite van de Tweede Kamer


Deel dit item: