Behandeling initiatiefvoorstel-Ten Hoopen, Aptroot en Vos Versterking van de positie van leveranciers uit het MKB afgerond en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag gedebatteerd met de initiatiefnemers en met de minister van Economische Zaken over het

De stemming over het initiatiefvoorstel vindt plaats op 15 juni 2010.

Het wetsvoorstel

is zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De Kamer heeft ingestemd met de definitieve selectiePDF-document van alle commissies van prioritaire dossiers uit het Wetgevings- en Werkprogramma van de Europese commissie.


Deel dit item: